Addas at y Dyfodol: Seilwaith Ysbyty Gwyrdd a Gofal Iechyd Awyr Agored
Mae Addas ar gyfer y Dyfodol yn seiliedig ar gynllunio a datblygu dull newydd o ddarparu gofal iechyd drwy ddatrysiadau sy'n seiliedig ar natur, gan greu seilwaith amgylchedd adeiledig trefol a gwledig sy'n addas ar gyfer y dyfodol – seilwaith sy'n dda i bobl ac sy'n dda i'r blaned.

Mae'n bartneriaeth o dan arweiniad Down to Earth Project, menter gymdeithasol sydd wedi ennill gwobrau, sydd â 16 mlynedd o brofiad o ddarparu rhaglenni gofal iechyd ac addysg sy'n newid bywydau drwy gyfrwng adeiladu cynaliadwy yn yr awyr agored a rheoli tir.
Beth yw cefndir y prosiect hwn?
Bydd y prosiect hwn yn gweithio gyda dau fwrdd iechyd:
Eisiau gwybod mwy?
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, anfonwch e-bost at dîm y prosiect hello@fitforthefuture.uk.
Rhannwch y dudalen hon:Darperir llwyfan ymgysylltu gan Participatr y Down to Earth Project

Polisi preifatrwydd a chwcis // Telerau defnyddio’r wefan // Datganiad hygyrchedd